Kursusevalueringer

Kursusevalueringer  

Efter hver undervisningsperiode evaluerer de studerende de kurser, som de har deltaget i. Kursusevalueringerne er blot ét blandt flere elementer i vurderingen af undervisningen. Uddannelsernes og undervisningens kvalitet kommer også til udtryk gennem studiestartsevalueringerne, uddannelsesevalueringerne, akkrediteringsarbejdet og det løbende arbejde med at udvikle og forbedre uddannelsernes og undervisningens kvalitet.

Resultaterne af denne evaluering er offentlig tilgængelig.

Der er fire undervisningsperioder:
Et efterårssemester og et forårssemester på hver 13 uger
To heldagsperioder i januar og juni på hver 3 uger. 

Vælg kursus Vælg periode
  


27619 Perl og Unix for bioinformatikere F11

Kursusevaluering

Statistik
29har haft mulighed for at evaluere kurset
16har udfyldt evalueringsskemaet
2har tilkendegivet ikke at have fulgt kurset
59 %svarprocent

Skema A
1. Jeg synes, at jeg lærer meget i dette kursus
Helt enig12 75.00 %
3 18.75 %
0 0.00 %
0 0.00 %
Helt uenig1 6.25 %
 
2. Jeg synes, at undervisningsforløbet lægger op til min aktive deltagelse
Helt enig13 81.25 %
0 0.00 %
2 12.50 %
1 6.25 %
Helt uenig0 0.00 %
 
3. Jeg synes, at undervisningsmaterialet er godt
Helt enig6 37.50 %
5 31.25 %
2 12.50 %
2 12.50 %
Helt uenig1 6.25 %
 
4. Jeg synes, at læreren/lærerne i løbet af kurset har gjort det klart for mig, hvor jeg står fagligt set
Helt enig11 68.75 %
3 18.75 %
1 6.25 %
1 6.25 %
Helt uenig0 0.00 %
 
5. Jeg synes, at læreren/lærerne skaber en god sammenhæng mellem de forskellige undervisningsaktiviteter
Helt enig11 68.75 %
2 12.50 %
2 12.50 %
1 6.25 %
Helt uenig0 0.00 %
 
6. 5 point er normeret til 9t./uge (45 t./uge i treugers-perioden). Jeg mener, at min arbejdsindsats i kurset er
Meget mindre0 0.00 %
0 0.00 %
6 37.50 %
5 31.25 %
Meget større5 31.25 %
 
7. Jeg mener, at kursusbeskrivelsens forudsætningskrav er
For lave0 0.00 %
1 6.25 %
15 93.75 %
0 0.00 %
For høje0 0.00 %
 
8. Samlet set synes jeg, at kurset er godt
Helt enig10 62.50 %
3 18.75 %
1 6.25 %
2 12.50 %
Helt uenig0 0.00 %
 

Skema A Engelsk kundskaber
1. Jeg mener, at mine engelskkundskaber er tilstrækkelige til, at jeg får det fulde udbytte af kurset
Helt enig13 81.25 %
2 12.50 %
0 0.00 %
1 6.25 %
Helt uenig0 0.00 %
 

Gennemførselsprocent
1. Den kursusansvarlige har angivet, at følgende procent af undervisningen er blevet gennemført
100%