Kursusevalueringer

Kursusevalueringer  

Efter hver undervisningsperiode evaluerer de studerende de kurser, som de har deltaget i. Kursusevalueringerne er blot ét blandt flere elementer i vurderingen af undervisningen. Uddannelsernes og undervisningens kvalitet kommer også til udtryk gennem studiestartsevalueringerne, uddannelsesevalueringerne, akkrediteringsarbejdet og det løbende arbejde med at udvikle og forbedre uddannelsernes og undervisningens kvalitet.

Resultaterne af denne evaluering er offentlig tilgængelig.

Der er fire undervisningsperioder:
Et efterårssemester og et forårssemester på hver 13 uger
To heldagsperioder i januar og juni på hver 3 uger. 

Vælg kursus Vælg periode