Home - 26960

26960
Information
 
26960
  Print

26960 Grøn Kemi og Teknologi

Engelsk titel:

Green Chemistry and Technology

Sprog:

Point( ECTS )

5

Kursustype:

Ph.d.

Skemaplacering:

Forår
April-Juni. Aftales med kursusansvarlig. Tilmeldingsfrist 15. marts 2016.

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

En ugentlig forelæsning, gruppearbejde og mundtlig opgavefremlæggelse i ca. 8 uger efterfulgt af udarbejdelse af en rapport over et selvvalgt emne.

Kursets varighed:

[Kurset følger ikke DTUs normale skemastruktur]

Evalueringsform:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Anbefalede forudsætninger:

Overordnede kursusmål:

At introducere og vurdere begreber, principper og metoder tilknyttet grøn kemi og teknologi, samt benytte den tilegnede viden til selvstændigt at beskrive og planlægge et forskningsprojekt.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • redegøre for begreber knyttet til grøn kemi
  • redegøre for vigtige principper og metoder der danner grundlag for grøn kemisk teknologi
  • beskrive sammenhængen mellem grøn kemi og bæredygtighed
  • anvende kvantitative parametre til at beskrive de miljømæssige aspekter af kemiske reaktioner og processer
  • vurdere bæredygtigheden af kemiske teknologier ud fra et miljømæssigt synspunkt
  • opsøge viden om grøn kemi og teknologi
  • planlægge og beskrive et forskningsprojekt omhandlende grøn kemisk teknologi
  • præsentere et forskningsprojekt og derigennem illustrere de vigtigste teoretiske elementer i kurset

Kursusindhold:

Kemikalier og brændstoffer fra fornybare ressourcer. Bæredygtige energikilder og energiproduktion. Teknologier til nedbringelse af luftforurening. Bæredygtig storskala produktion af kemikalier.

Mulighed for GRØN DYST deltagelse:

Kontakt underviseren for information om hvorvidt dette kursus giver den studerende mulighed for at lave eller forberede et projekt som kan deltage i DTUs studenterkonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø (GRØN DYST). Se mere på http://www.groendyst.dtu.dk

Kursusansvarlig:

Anders Riisager , Lyngby Campus, Bygning 206, Tlf. (+45) 4525 2233 , ar@kemi.dtu.dk
Rasmus Fehrmann , Lyngby Campus, Bygning 206, Tlf. (+45) 4525 2389 , rf@kemi.dtu.dk

Institut:

26 Institut for Kemi

Tilmelding:

Hos underviser
Sidst opdateret: 07. maj, 2015