Home - 26173

26173
Information
 
26173
  Print

26173 Uorganisk kemi

Engelsk titel:

Inorganic Chemistry

Sprog:

Point( ECTS )

5

Kursustype:

Diplomingeniør
Kurset udbydes under tompladsordningen
(Optag før s14) Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Kemi- og Bioteknologi
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Kemi- og bioteknologi
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Teknologi og økonomi (kemi)
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Teknologi og Økonomi - Kemisporet

Skemaplacering:

E4B (fre 8-12)
F2B (tors 8-12)

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

Klasseundervisning

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

E5A, F2B, Eksamensoverlap med CBS forsøges undgået om efteråret ved brug af anden eksamensplacering

Evalueringsform:

Eksamens varighed:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Anbefalede forudsætninger:

,

Overordnede kursusmål:

At give et grundlæggende kendskab til kemisk bindingsteori, spektrofotometri og til de vigtigste grundstoffers egenskaber ud fra deres placering i det periodiske system.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
 • Opskrive og afstemme reaktionsskemaer. Beskrive typiske reaktioner for uorganiske forbindelser.
 • Opskrive elektronkonfigurationer for simple molekyler.
 • Opskrive Lewis-strukturer af ioniske og kovalente forbindelser.
 • Definere krystalgitterenergier ved brug af Born-Habercyklussen og beregne bindingsenergier.
 • Beskrive geometrien af molekyler ved brug af VSEPR-modellen og bestemme disse molekylers polaritet.
 • Definere hybridiseringen af centralatomer med valensbindingsteori.
 • Definere enhedsceller i krystallinske forbindelser.
 • Anvende standardreduktionspotentialer til at forudsige om en kemisk reaktion er spontan.
 • Beskrive den vandige kemi af de vigtigste grundstoffer i deres vigtigste oxidationstrin.
 • Navngive kompleksforbindelser og definere deres struktur og geometri.
 • Beskrive vigtige industrielle uorganiske processer.
 • Rationalisere fysiske og kemiske egenskaber såsom bindingsstyrke, reaktivitet og støkiometri af binære forbindelser baseret på grundstoffernes placering i det periodiske system.

Kursusindhold:

Kemisk bindingsteori, herunder V.B.- og M.O.-teori. Gennemgang af hovedgruppestoffer og udvalgte overgangsmetaller med vægt på regelmæssigheder, der kan udledes af deres placering i det periodiske system.

Litteraturhenvisninger:

Chemistry, 4. udgave, C. E. Housecroft og E. C. Constable

Bemærkninger:

1. del af eksamen er uden hjælpemidler. 2. del af eksamen er med alle hjælpemidler.

Kursusansvarlig:

Susanne Mossin , Bygning 206, Tlf. (+45) 4525 2391 , slmo@kemi.dtu.dk
Søren Kegnæs , Lyngby Campus, Bygning 206, Tlf. (+45) 4525 2402 , skk@kemi.dtu.dk

Institut:

26 Institut for Kemi

Tilmelding:

Hos underviser
Sidst opdateret: 06. november, 2015