Home - 23932

23932
Information
 
23932
  Print

23932 Biologisk Kemi

Obligatorisk kursus på diplomretningerne Kemi & Bioteknologi, Kemi & Økonomi og Fødevareanalyse.

Engelsk titel:

Biological Chemistry

Sprog:

Point( ECTS )

7,5

Kursustype:

Diplomingeniør
Kurset udbydes under tompladsordningen
(Optag før s14) Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Fødevareanalyse
(Optag før s14) Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Kemi- og Bioteknologi
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Fødevareanalyse
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Kemi- og bioteknologi
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Teknologi og økonomi (kemi)
Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Teknologi og Økonomi - Kemisporet

Skemaplacering:

E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17)
F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

Forelæsninger, gruppeøvelser og laboratorieøvelser i 13 ugers perioden

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

E4A, F4B

Evalueringsform:

Eksamens varighed:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Tidligere kursus:

27931 og 27932

Pointspærring:

Obligatoriske forudsætninger:

Anbefalede forudsætninger:

Overordnede kursusmål:

At de studerende med udgangspunkt i cellen tilegner sig en basal forståelse for vigtige biologiske processer. Herved får den studerende kendskab til cellers indre struktur, deres biologiske funktioner, biokemiske, molekylærbiologiske samt bioteknologiske processer. Med den helhedsforståelse kan den studerende deltage i den løbende bioteknologiske debat. Gennem en teoretisk/praktisk opgave introduceres den studerede til arbejde i et laboratorium og til de grundlæggende teknikker indenfor mikrobiologi, molekylærbiologi og biokemi. Den teoretisk/praktiske opgave har også til formål at lære den studerende sammenhænge mellem teori og praksis og derved blive i stand til at formidle og kommunikere omkring en biologisk problemstilling.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
 • Beskrive den rumlige, logistiske og strukturelle opbygning af den levende celle, samt de overordnede mekanismer og kemiske strukturer bag dens funktion.
 • Beskrive enzymers struktur, funktion og regulering (i store træk), samt forklare hvordan flere enzymer tilsammen kan udgøre en metabolisk vej.
 • Forklare hvordan kulhydrater kan nedbrydes af levende celler og den kemiske energi frigøres ved både respirering og fermentering, samt oplagres i ATP.
 • Redegøre for DNA’s antiparallelle dobbeltspiralstruktur, dets replikation og kromosomorganisering i pro- og eukaryoter; samt bakteriel celledeling og mitotisk og meiotisk celledeling i eukaryoter.
 • Beskrive initiering, elongering og terminering for transkriptions- og translationsprocesserne i prokaryoter og eukaryoter.
 • Beskrive mekanismer til regulering af genekspression.
 • Redegøre for hvordan bakterier kan udveksle genetisk materiale og hvordan virus reproducerer sig selv ved hjælp af værtscellers reproduktionsapparat.
 • Beskrive de mest grundlæggende begreber i Mendelsk genetik.
 • Redegøre for hvordan rekombinant DNA-teknologi kan anvendes til at manipulere levende celler.
 • Udføre de mest basale teknikker og arbejdsgange indenfor mikrobiologi, biokemi og molekylærbiologi i laboratoriet, og forklare principperne bag dem.
 • Formidle og kommunikere omkring biologiske problemstillinger og forstå sammenhængen mellem teori og praksis for simple biologiske problemstillinger.

Kursusindhold:

Cellen som grundlæggende biologisk enhed: struktur, funktion, stofskifte, vækst, formering, arv og variabilitet. Hovedemner: Opbygning af aminosyrer og proteiner, nukleotider og nukleinsyrer, kulhydrater og fedtstoffer. Enzymer: opbygning, reaktioner, inhibering. Dynamisk biokemi: nedbrydning, biosyntese, stofskifteregulering, redoxprocesser og energiudbytte. Syntese af informationsbærende makromolekyler: DNA og RNA, protein. Regulering af cellens aktiviteter, herunder af syntese af makromolekyler, reaktioner på ydre påvirkninger. Mutation og mutagenese. Genetiske processer i lavere og højere organismer. Genteknologi. Eksempler gives på anvendelse af basale biologiske begreber i nuværende og fremtidig bioteknologi. Laboratorieøvelser, der i vid udstrækning støtter den teoretiske undervisning. Ved at arbejde med en teoretisk/praktisk opgave trænes teknisk formidling og kommunikation.

Bemærkninger:

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at laboratorieøvelserne er gennemførte og godkendte. Kurset henvender sig primært til diplomingeniørstuderende og civilingeniørstuderende henvises til 27932.

Lærebog
Sadava et al.: Life. The Science of Biology, 10. ed., 2012, vol. I, The Cell and Heredity.

Kursusansvarlig:

Peter Ruhdal Jensen , Lyngby Campus, Bygning 221, Tlf. (+45) 4525 2510 , perj@food.dtu.dk
Christian Solem , Lyngby Campus, Bygning 221 , chso@food.dtu.dk

Institut:

23 Fødevareinstituttet

Tilmelding:

I CampusNet
Sidst opdateret: 21. august, 2015