Home - 10347

10347
Information
 
10347
  Print

10347 Introduktion til biofysik

Engelsk titel:

Introduction to Biophysics

Sprog:

Point( ECTS )

5

Kursustype:

Bachelor
Kurset udbydes under tompladsordningen
Teknologisk linjefag, Fysik og Nanoteknologi
Teknologisk specialisering, kandidatuddannelsen, Fotonik

Skemaplacering:

E5B (ons 13-17)

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

Forelæsninger, e-forelæsninger og grupperegninger.

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

E5B

Evalueringsform:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Anbefalede forudsætninger:

,

Overordnede kursusmål:

At give de studerende en basisviden for fysiske metoder der med fordel kan anvendes indenfor studier af biologiske systemer, fra enkelt-molekyler til celler.
Derudover vil de studerende få lejlighed til, via gæsteforelæsninger, at stifte bekendskab med forskningsaktiviteter indenfor biologisk fysik på DTU Fysik og DTU Nanotech.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Forklare grundlæggende molekyler og organeller i eukaryote og prokaryote celler.
  • Forklare aktiv og passiv transport i biologiske systemer.
  • Forklare grundlæggende principper bag motilitet i biologiske systemer, specielt ved lave Reynolds tal
  • Genkende og forklare relevante biologiske termer. Kendskab til typiske størrelses- og tidsskalaer for cellulære (biologiske) processer
  • Gennemføre beregninger på simple biofysiske systemer, med anvendelse af grundlæggende mekanik, termodynamik, elektrodynamik og statistisk fysik.
  • Forklare hvilke fysiske principper der kan benyttes til en simpel beskrivelse af et givet biologisk system
  • Forklare de grundlæggende fysiske principper i eksperimentelle metoder til såvel kraftbestemmelse som strukturbestemmelse, anvendt i biologisk fysik.
  • Beskrive og diskutere biofysiske eksperimenter der anvender ovenstående eksperimentelle metoder.
  • Forklare ion-transport over membraner vha. ækvivalente elektriske kredsløb og beskrive hvorledes disse kan benyttes i beskrivelse af udbredelse af nervesignaler.

Kursusindhold:

Grundlæggende cellulær fysiologi. Termiske bevægelser og diffusion. Aktiv versus passiv transport. Dynamik ved lave Reynolds tal. Entropiske kræfter og temperatur. Enzymer og molekylære maskiner. Grundlæggende elektrofysiologi. Eksempler på moderne biofysiske eksperimenter.

Litteraturhenvisninger:

Phillips, Kondev & Theriot: Physical Biology of the Cell, 2nd ed. Garland Science.

Bemærkninger:

Kurset anbefales til 5. semester.

Kursusansvarlig:

Kirstine Berg-Sørensen , Lyngby Campus, Bygning 309, Tlf. (+45) 4525 3101 , Kirstine.Berg-Sorensen@fysik.dtu.dk

Institut:

10 Institut for Fysik

Tilmelding:

I CampusNet
Sidst opdateret: 30. april, 2015